بنابر گزارش مدیریت برنامه ملی احیای مرغ لاین آرین و به منظور ادامه حمایت از توسعه مرغ سویه آرین، وزارت جهاد کشاورزی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ حمایت های جدیدی را از این سویه ابلاغ نموده است که به شرح ذیل می باشد:

۱- انحصار صدور مجوز صادرات اجداد،مادر و گوشتی ( جوجه/تخم مرغ نطفه دار)
۲- انحصار عقد قراردادتولید گوشت و خرید تضمینی تا ۲۸٪ بالاتر از مصوب
۳-پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی ۶٪ و معافیت ۵۰٪ بیمه
۴-تامین تضمینی نهاده با امکان پرداخت مدت دار
۵- افزایش جوجه ریزی گوشتی تا ۳۰٪ بیش از ظرفیت پروانه بهره برداری
۶- افزایش جوجه ریزی مادر تا ۱۰٪ بیش از ظرفیت پروانه بهره برداری
۷- جوجه ریزی مادر گوشتی بصورت ترکیبی با سایر سویه های وارداتی
۸- تسهیل ضوابط فنی و بهداشتی با هماهنگی سازمان دامپزشکی

✓متقاضیان جهت کسب اطلاعات •بیشتر و هماهنگی با مدیریت برنامه ملی احیای مرغ لاین آرین وزارت جهاد کشاورزی تماس حاصل فرمایند.
شماره تلفن»»   ۰۲۱۸۶۰۳۷۵۰۹
داخلی های»»»»  ۲۴۰/ ۲۴۱/  ۲۵۸/  ۲۳۶/  ۲۷۲
شماره تلفن همراه»»» ۰۹۳۸۳۸۷۳۹۰۹